WALKING

Tato kategorie byla zahrnuta do programu MILITARY DEATH MARCH abychom dali možnost připojit se k pietní vzpomínce i těm účastníkům, kterým se zdá kategorie EXTREME až příliš náročná. Délka trasy v této kategorii nepřesáhne 30 km, je tedy vhodná jak pro začátečníky tak pro zkušené účastníky dálkových pochodů.

Tato kategorie začne v obvyklých časech zahajování pochodů, tedy v ranních hodinách. Časový limit pro zdolání této kategorie není stanoven.

Trasa bude předem určena, přesněji řečeno, můžete si ji nastudovat v předstihu. Na místě při zápisu obdržíte mapu se zaznamenanou trasou, společně s pokyny. Nicméně se jedná o poměrně velkou oblast, takže DOPORUČUJEME vzít si vlastní mapu.


Start pochodu:
23. dubna 2022 individuální od 08:00 do 10:00 hod
autokemp Vodník, Vimperk

Cíl pochodu:
23. dubna 2022
autokemp Vodník, Vimperk

Kontrolní místo
Rozhledna BOUBÍN - Mapa
     - GPS: 48.9912156N, 13.8174353E


Na trase je DOPORUČENO používat přístroje usnadňující orientaci v terénu.

Je v zájmu každého účastníka vzít si vlastní mapu dané oblasti.

Po absolvování trasy, při dodržení všech pravidel pochodu, obdrží účastník certifikát, pamětní medaili a stužku k pamětní medaili (neplatí při zvolení DOPROVOD).

Rozhledna BOUBÍN Výhled z rozhledny BOUBÍN Cesta k rozhledně BOUBÍN


Sada pamětních medailí:

Pamětní medaile je nutné získávat postupně - není tedy možné získat STAROMĚĎ, aniž byste nevlastnili STAROBRONZ, atp.

1. účast - provedení starobronz 2. účast - provedení staroměď


3. účast - provedení starostříbro 4. účast - provedení zlato


5. účast - pamětní pohár se jménem + stužka s miniaturou V


6. účast - provedení starobronz


Přední strana:
Ve středu je umístěn znak lebky s překříženými hnáty - symbolizuje smrt, tedy symbolizuje název pochodu MILITARY DEATH MARCH (pochod smrti (vojenský))
Ostnatý drát má upozornit na nevinné ženy a dívky, které musely umírat v hrozných podmínkách
Horní opis „MILITARY DEATH MARCH“ označuje název pochodu.
Dolní opis „WALKING“ označující kategorii pochodu MILITARY DEATH MARCH

Zadní strana:
Ve středu je umístěn náhrobní kámen s nápisem „RIP“ - latinská modlitba Requiescat In Pace, můžete se setkat s upravenou anglickou verzí Rest In Peace - "odpočívej v pokoji"
Horní opis je nápis „Věnováno obětem pochodu smrti“ - vzpomínka na oběti pochodu smrti
Dolní opis je číslo „1945 “ rok, ve kterém se odehrály transporty pochodu smrti
Na horním okraji jednoho z listů kříže je ražené ouško, kterým je provlečená rýhovaná trojúhelníková sponka k provlečení kroužku na průvlečnou stuhu

Stuha:
Žlutá - symbolizuje naději, teplo, víru přežít
Červená - symbolizuje prolitou krev
Černá - symbolizuje smrt

Stužka:
Rozměr 38 x 9 mm
V barvách stuhy s miniaturou označující kolikátý pochod, daný účastník šel..:: Seber i ty odvahu a ukaž, že na to máš ::..