EXTREME

Tato kategorie nabízí zcela jiný pohled na dosud pořádané pochody na našem území. Před jejím zdoláním je třeba zvážit několik zvláštností, které ale zároveň slibují nezapomenutelný zážitek.

První zvláštností kategorie EXTREME je fakt, že jako první nabízí možnost volby vlastní trasy. Je tedy na každém účastníkovi jakou trasu zvolí, důležité je projít všemi kontrolními body ve stanoveném čase (24 hodin) od oficiálního zahájení pochodu. Nezáleží přitom na pořadí projití těchto kontrolních míst. Každý účastník (skupina) má právo určit si, zda trasu ujde v kuse nebo zda ve stanoveném časovém limitu využije možnosti spánku.

Druhou zvláštností je noční start této kategorie. Vybrali jsme zcela záměrně noční, (dvaadvacátou) hodinu tak, aby účastníci přešli noc v plné síle a eliminovali jsme tak hrozbu zranění.

Třetí zvláštnost tkví v tom, že účastníci této kategorie NEOBDRŽÍ na startu žádnou mapu.

JE TEDY NEZBYTNÉ NASTUDOVAT SI MAPU V PŘEDSTIHU


Kontrolní místa:
1.   Pietní místo pochodu smrti 1945 - hřbitov Volary
       Reprezentované knihovnou v obci Volary - Mapa
2.   Místo pochodu smrti 1945 - Kulturní dům města Husinec - Mapa

Start pochodu:
22. dubna 2022 ve 22:00 hod
autokemp Vodník, Vimperk

Cíl pochodu:
23. dubna 2022 do 22:00 hod
autokemp Vodník, Vimperk


Na trase je DOPORUČENO používat přístroje usnadňující orientaci v terénu.

Je v zájmu každého účastníka nastudovat si trasu v předstihu.

Po absolvování trasy, při dodržení všech pravidel pochodu, obdrží účastník certifikát, pamětní kříž a stužku k pamětnímu kříži (neplatí při zvolení DOPROVOD).


Sada pamětních křížů:

Pamětní kříže je nutné získávat postupně - není tedy možné získat STAROMĚĎ, aniž byste nevlastnili STAROBRONZ, atp.

1. účast - provedení starobronz 2. účast - provedení staroměď


3. účast - provedení starostříbro 4. účast - provedení zlato


5. účast - pamětní pohár se jménem + stužka s miniaturou V


6. účast - provedení starobronz

Přední strana:
Ve středu je umístěn znak lebky s překříženými hnáty - symbolizuje smrt, tedy symbolizuje název pochodu MILITARY DEATH MARCH (pochod smrti (vojenský))
Ostnatý drát má upozornit na nevinné ženy a dívky, které musely umírat v hrozných podmínkách
Horní opis „MILITARY DEATH MARCH“ označující název pochodu
Na listech křížů je vyražen keltský znak symbolizující věčný život a bezpečí

Zadní strana:
Ve středu je umístěn náhrobní kámen s nápisem „RIP“ - latinská modlitba Requiescat In Pace, můžete se setkat s upravenou anglickou verzí Rest In Peace - "odpočívej v pokoji"
Horní opis je nápis „Věnováno obětem pochodu smrti“ - vzpomínka na oběti pochodu smrti
Dolní opis je číslo „1945 “ rok, ve kterém se odehrály transporty pochodu smrti
Na horním okraji jednoho z listů kříže je ražené ouško, kterým je provlečen kroužek uchycující stuhu pamětního kříže

Stuha:
Žlutá - symbolizuje naději, teplo, víru přežít
Červená - symbolizuje prolitou krev
Černá - symbolizuje smrt

Stužka:
Rozměr 38 x 9 mm
V barvách stuhy s miniaturou označující kolikátý pochod, daný účastník šel..:: Seber i ty odvahu a ukaž, že na to máš ::..