MILITARY DEATH MARCH je pochod určený pro širokou veřejnost.

Abychom pochod nabídli pokud možno celé rodině, připravili jsme několik kategorií. Je však velice důležité připravit se na konkrétní kategorii, z tohoto důvodu věnujte pozornost zejména bodu DOPORUČENÁ VÝBAVA.

Autokemp VODNÍK bude otevřen 2. dubna 2021 od 12:00 hod.

Místo konání pochodu:
autokemp VODNÍK, Vimperk - Mapa

- Při vjezdu do kempu prosím věnujte pozornost pořadatelské službě- při registraci obdržíte ID náramek, pomocí něhož se budete prokazovat po celou dobu pochodu

Začátek pochodu:
EXTREME - 2. dubna 2021 ve 22:00 hod
WALKING - 3. dubna 2021 individuální od 08:00 do 10:00 hod
SYMBOLIC - 3. dubna 2021 individuální od 08:00 do 10:00 hod
EXTREME WALKER - 2. dubna 2021 ve 22:00 hod
EXTREME SYMBOLIC - 2. dubna 2021 ve 22:00 hod
SYMBOLIC WALKER - 3. dubna 2021 individuální od 08:00 do 10:00 hod
SUPER EXTREME WALKER - 2. dubna 2021 ve 22:00 hod

Ukončení pochodu:
4. dubna 2021 ve 12:00 hod

Registrace na místě:
- Možnost registrace bude do 1 hodiny po startu kategorie.
- Možnost příjezdu dne 2. dubna 2021 ve 12:00 hod

Ubytování:
- Možnost přespat ve vlastním autě, stanu, bivaku nebo žďáráku
- Lze rovněž využít chatky nacházející se v kempu (nutno zamluvit předem - rezervace
- Parkování realizováné uvnitř areálu přímo u stanu

Sociální zařízení:
- V kempu jsou k dispozici vyhřívaná WC a sprchy - bez poplatku
- Prosíme neplýtvejte vodou - nahřívá se v bojleru a nemuselo by se dostat na všechny, D Ě K U J E M E
!! DODRŽUJTE POŘÁDEK !!

Výdej snídaní:
- Výdej na základě poukázky, kterou účastník obdrží na místě

WALKING, SYMBOLIC (DOPROVOD)
3. dubna 2021, 07:00 - 10:00
4. dubna 2021, 07:00 - 10:00

EXTREME (DOPROVOD)
3. dubna 2021 po návratu do kempu
4. dubna 2021, 07:00 - 10:00

Mapa kempu:

!! Je Z A K Á Z Á N O jezdit vozidly po bruslařském okruhu (asfaltová plocha) v kempu !!

Doporučená výbava:
- Osvětlovací a reflexní pomůcky (lightstick, baterka nebo čelovka, vesta)
- Navigační prostředky (GPS, buzola nebo kompas, vlastní mapy)
- Doporučujeme nastudovat a naplánovat trasu dopředu

- Účastník MUSÍ být vybaven bezpečnostními prvky pro pohyb po silnici za snížené viditelnosti, které vyžaduje zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, § 56 o chůzi v organizovaném útvaru chodců a to jmenovitě některou z následujících kombinací:

    - 2 světelné zdroje různé barvy (nejlépe bílá a červená, bílá ve směru chůze, červená vzadu)
    - 1 světelný zdroj a bezpečnostní prvek z retroreflexního materiálu umístěný místo druhého světelného zdroje

Dále je povinen dodržovat toto ustanovení příslušného zákona:

- Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.


Po celý víkend bude v prostorách kempu VODNÍK připraveno zastřešené občerstvení a oslava pro všechny přeživší


Všechny CP na trase EXTREME budou zastřešené s možností občerstvit se
TEPLÝM nápojem