MilitaryDeathMarch.com header
Title

WALKING

Tato kategorie byla zahrnuta do programu MILITARY DEATH MARCH abychom dali možnost připojit se k pietní vzpomínce i těm účastníkům, kterým se zdá kategorie EXTREME až příliš náročná.

Délka trasy v této kategorii nepřesáhne 30 km, je tedy vhodná jak pro začátečníky, tak pro zkušené účastníky dálkových pochodů. Tato kategorie začne v obvyklých časech zahajování pochodu, tedy v ranních hodinách. Časový limit pro zdolání této kategorie není stanoven.

Trasa bude předem určena, přesněji řečeno, můžete si ji nastudovat v předstihu. Celá trasa je značena turistickými značkami, nicméně se jedná o poměrně velkou oblast, takže DOPORUČUJEME vzít si vlastní mapu nebo navigační prostředky.


Žádné kontrolní místo v této kategorii není!

Směr pochodu:

dosáhnout vrcholu rozhledny BOUBÍN
GPS: 48.9912156N, 13.8174353E – Mapa

Start pochodu:

20. dubna 2024 individuální od 08:00 do 10:00 hod
autokemp Vodník, město Vimperk

Cíl pochodu:

20. dubna 2024
autokemp Vodník, město Vimperk


>Celá TRASA kategorie WALKING k nahlédnutí <

Na trase je DOPORUČENO používat přístroje usnadňující orientaci v terénu. Je v zájmu každého účastníka nastudovat si trasu v předstihu.

Po absolvování trasy, při dodržení všech pravidel pochodu, obdrží účastník certifikát, pamětní kříž a stužky k pamětnímu kříži (neplatí při zvolení DOPROVOD).

Ocenění:

Pamětní kříž v provedení starobronz.

Přední strana:

Ve středu je umístěn znak lebky s překříženými hnáty – symbolizuje smrt, tedy symbolizuje název pochodu MILITARY DEATH MARCH (pochod smrti (vojenský)). Ostnatý drát má upozornit na nevinné ženy a dívky, které musely umírat v hrozných podmínkách. Horní opis „MILITARY DEATH MARCH“ označující název pochodu. Dolní opis „EXTREME“ označující kategorii pochodu.

Zadní strana:

Ve středu je umístěn náhrobní kámen s nápisem „RIP“ – latinská modlitba Requiescat In Pace, můžete se setkat s upravenou anglickou verzí Rest In Peace – odpočívej v pokoji. Horní opis je nápis „Věnováno obětem pochodu smrti“ – vzpomínka na oběti pochodu smrti. Dolní opis je číslo „1945“ rok, ve kterém se odehrály transporty pochodu smrti.

Stuha:

Žlutá barva – symbolizuje naději, teplo, víru přežít
Červená barva – symbolizuje prolitou krev
Černá barva – symbolizuje smrt

Stužka:

Rozměr 38 x 9 mm, v barvách stuhy s miniaturou hlavy českého lva – symbol Čech

< Seber i ty odvahu a ukaž, že na to máš >

Partneři