MilitaryDeathMarch.com header
Title

PODPORUJEME

Především chci říct, že je těžké někoho vybrat a finančně podpořit, i když díky Vám dostáváme nemalou část příspěvku.

Dlouhodobě darujeme finanční dary do FONDU SOLIDARITY, obecně prospěšné společnosti KREBUL.

Proto jsem vybral střípky projektů, na které, jste přispěli svojí účastí na pochodu MILITARY DEATH MARCH.

10. ročník MDM

10. ročník vynesl částku 60. 000 Kč, kterou jsme rozdělili:

  • 20. 000 Kč – Vojenský fond Solidarity, pro vojáky
  • 10. 000 Kč – KreBul, o.p.s., na obnovu hrobů
  • 10. 000 Kč – město Volary, pro děti
  • 10. 000 Kč – město Husinec, pro děti
  • 10. 000 Kč – SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Blatno


Další rok v řadě Vám všem děkujeme za rekordní výtěžek.

9. ročník MDM

9. ročník vynesl částku 70 000 Kč, kterou jsme rozdělili mezi více projektů. Tato částka byla rozdělena mezi Vojenský fond solidarity (45 000 Kč), Krebul o.p.s byl předán dar v hodnotě 25 000 Kč.


Další rok v řadě Vám všem děkujeme za rekordní výtěžek.

8. individuální ročník MDM

8. ročník byl zcela výjimečný, co se jeho uskutečnění týká. Díky Vám všem jsme mohli využít částku přesahující 85 000 Kč, kterou jsme rozdělili mezi více projektů. Tato částka byla rozdělena mezi Vojenský fond solidarity – 40 000 Kč, Nadaci policistů a hasičů – 15 000 Kč, Krebul o.p.s byl předán dar v hodnotě 30 000 Kč. Další rok v řadě Vám všem děkujeme za rekordní výtěžek.

7. individuální ročník MDM

7. ročník byl zcela výjimečný, co se jeho uskutečnění týká. Díky Vám všem jsme mohli využít částku přesahující 170 000 Kč, kterou jsme rozdělili mezi více projektů. Tato částka byla rozdělena mezi Vojenský fond solidarity – 40 000 Kč, Nadaci policistů a hasičů – 15 000 Kč, Krebul o.p.s byl předán dar v hodnotě 50 000 Kč, 40 000 Kč bylo věnováno mamince na koupi zdravotních pomůcek pro její dvojčata, 15 000 Kč bude použito na realizaci laviček podél originální trasy pochodu smrti z roku 1945 a 15 000 Kč jsme dodatečně věnovali mamince pro nákup zdravotních pomůcek pro její dceru. Více informací můžete dohledat na naší oficiální FB skupině – MILITARY DEATH MARCH.
Další rok v řadě Vám všem děkujeme za rekordní výtěžek.

6. ročník MDM

6. ročník vynesl částku 56 000 Kč, kterou jsme rozdělili mezi více projektů. Tato částka byla rozdělena mezi Vojenský fond solidarity (10 000 Kč), Nadaci policistů a hasičů (10 000 Kč), Krebul o.p.s byl předán dar v hodnotě 20 000 Kč, 10 000 Kč bylo vyčleněno na údržbu hřbitova Volary a 6 000 Kč bylo věnováno DD Boršov pro uspořádání dětského dne s klaunem HUGO.
Další rok v řadě Vám všem děkujeme za rekordní výtěžek.

5. ročník MDM

Během 5. ročníku se podařilo vybrat částku 36 000 Kč na obnovu hrobů další projekty. Tato částka bude rozdělena tak, aby pokryla projekty města Volary a KREBUL o.p.s. Děkujeme Vám všem za letošní účast a rekordní výtěžek. Peníze byly rozděleny takto:

4. ročník MDM

Během 4. ročníku se podařilo vybrat částku 34 100 Kč na obnovu hrobů. Tato částka bude rozdělena tak, aby pokryla projekty města Volary a KREBUL o.p.s. Děkujeme Vám všem za letošní účast a rekordní výtežek. Peníze budou předány v měsíci Červenec. Podrobnosti sledujte na naší FB skupině.

DĚTSKÉ CENTRUM JIHOČESKÉHO KRAJE

Dne 1. 6. 2017, symbolicky na den dětí, jsme předali sponzorský dar ve formě čokolád a sušenek Dětskému centru Jihočeského kraje.

AZYLOVÝ DŮM STRAKONICE

Dne 1. 6. 2017, symbolicky na den dětí, jsme předali sponzorský dar ve formě čokolád a sušenek azylovému domu ve Strakonicích.

OBNOVA HROBU OBĚTÍ POCHODU SMRTI 1945

Během květnové konference jsme předali sponzorský dar ve výši 13000,- Kč starostce města Volary paní Bc. Martině Pospíšilové. Děkujeme jí tímto za pomoc a vstřícnost při organizování 3. ročníku pochodu MILITARY DEATH MARCH. Peníze byly použity na revitalizaci okolí hrobů na hřbitove ve Volarech.

OBNOVA HROBU OBĚTÍ POCHODU SMRTI 1945

Během květnové konference jsme předali sponzorský dar ve výši 7000,- Kč starostce města Volary paní Bc. Martine Pospíšilové. Děkujeme jí tímto za pomoc a vstřícnost při organizování 2. ročníku pochodu MILITARY DEATH MARCH.

DĚTSKÝ DOMOV VOLYNĚ

Dne 7. 5. 2015 jsme předali sponzorský dar ve formě čokolád a sušenek DD ve Volyni. Věříme, že spolupráce s DD bude pokračovat i v příštích letech.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VOLARY

Dne 18. 5. 2014 jsme předali sponzorský dar ve formě čokolád a sušenek DDM ve Volarech v celkové výši 2100,- Kč. Věříme, že spolupráce s DDM bude pokračovat i v příštích letech.

OBNOVA HROBŮ OBĚTÍ POCHODU SMRTI 1945

Dne 18. 5. 2014 jsme předali sponzorský dar ve výši 5000,- Kč starostce města Volary paní Bc. Martine Pospíšilové. Děkujeme jí tímto za pomoc a vstřícnost při organizování 1. ročníku pochodu MILITARY DEATH MARCH

Partneři