MilitaryDeathMarch.com header
Title

KONTAKT

Pochod MILITARY DEATH MARCH je organizován 25. protiletadlovým raketovým plukem „TOBRŮCKÝM“, spolkem IFMSA a obecně prospěšnou společností KreBul.

Organizátoři:

prap. Jaroslav Nábělek

nrtm. Ivoš Langhammer

Kontakt:

e-mail: info@militarydeathmarch.com

Fakturační údaje:

VESNAB Creation s.r.o.

Kaprova 42/14

Praha 1

110 00

IČO: 05990084

DIČ: CZ05990084

Kontaktní formulář:

Adresát: info@militarydeathmarch.com

SPOLUPRÁCE

IFMSA

IFMSA Česká republika je organizací pro studenty medicíny, kteří chtějí být dobře připraveni pro povolání lékaře, chtějí, aby medicína byla férová pro všechny, a jsou připraveni využít své znalosti ke zlepšení veřejného zdraví v České republice.

Zároveň je členskou organizací International Federation of Medical Students´ Associations (IFMSA), která spojuje asociace studentů medicíny po celém světě a je oficiálně uznána ze strany Organizace spojených národů (OSN) a Světové zdravotnické organizace (WHO) jako mezinárodní fórum studentů medicíny.

Pro více informací:

Kontaktní email: lorp.3lf@ifmsa.czDominika Jurčová

Děkujeme paní Elišce Horákové, která zastupuje organizaci IFMSA a velmi nám pomohla zorganizovat pochod MILITARY DEATH MARCH v roce 2022.

SPOLUPRÁCE

obecně prospěšná společnost
KreBul

Obecně prospěšná činnost je zde pro vás již od roku 2007. Ke dni 6. ledna 2014 došlo k transformaci z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost.

KreBul, o.p.s. vznikla jako občanské sdružení v roce 2007, kdy naším cílem bylo vydat rozšířené vydání knihy o pochodu smrti paní Jaroslavy Krejsové. Spolu s tím jsme pak začali realizovat další aktivity a akce z oblasti multikulturní výchovy.

Obecně prospěšná společnost KreBul nabízí celou řadu aktivit, směřujících do oblasti poradenství, vzdělávání (formálního i neformálního), volnočasových aktivit apod.

Věříme, že každý z vás najde přesně tu aktivitu, která je pro vás nejpříhodnější. O tom, že jednotlivé projekty byly úspěšné, jasně hovoří i Váš zájem o nás, naši společnost a aktivit, které Vám přinášíme. Svědčí o tom také fakt, že k nám ročně zavítá stále větší množství lidí.

Statutárním zástupcem organizace je ředitel Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.

Kolega Mgr. Jiří Gabriel Kučera, Dis.

Partneři