MilitaryDeathMarch.com header
Title

FILOSOFIE POCHODU

Smrt je přirozenou součástí lidského života. Název MILITARY DEATH MARCH byl použit zcela záměrně. Neklade se za cíl oslavovat smrt. Klade si za cíl uctít smrt nevinných žen a dívek způsobem tomu odpovídajícím, tedy tím, že si každý účastník projde část trasy, kterou tyto ženy a dívky byly nuceny ujít a zastaví se na místech, kde umíraly.

Samostatný název napovídá, že absolvování pochodu v hlavní kategorii EXTREME nebude nic jednoduchého. Na druhou stranu je pro absolvování trasy dostatek času a záleží opravdu na každém, jakou zvolí strategii.

Tato hlavní kategorie nabízí zcela jiný pohled na dosud pořádané pochody na našem území. Jako první od roku 2013 nabízí start v nočních hodinách a možnost volby vlastní trasy. Je na každém účastníkovi jakou trasu a strategii zvolí, důležité je pouze projít všemi kontrolními stanovišti ve stanoveném čase.

Nejkratší měřená délka této kategorie je 75 km. Tuto trasu je nutné ujít v časovém limitu 24 hodin od oficiálního zahájení pochodu. Každý účastník (skupina) si rovněž určí, zda trasu ujde v kuse nebo ve stanoveném časovém limitu využije možnost spánku.

Kategorie WALKING nabízí možnost participace při uctívání obětí pochodu smrti konaných během 2. světové války. Tato kategorie svoji trasou nepatří mezi obtížné a ujde ji opravdu každý.

Abychom umožnili, co nejvíce lidem připojit se k naší myšlence zařadili jsme do programu i krátkou trasu v kategorii SYMBOLIC – 12 km. Tato trasa je celá označená a zvládne ji opravdu každý.

Pro ty, kteří nejsou, zdatnými chodci nabízíme možnost, jak zvýšit svoji kondici a zároveň jak zdolávat delší a delší trasy. Tři základní trasy můžete libovolně kombinovat a tím vytvořit až 7 kategorií různých délek.

Pro tento ročník už nezáleží, kolikátou účast máte za sebou, i když si toho velice vážíme, ale vydáváme stanovené ocenění pro daný rok.

Ocenění se bude každý rok měnit.

HISTORICKÁ UDÁLOST
SMRT U VOLAR

Šumavské městečko Volary se stalo v prvních poválečných dnech roku 1945 posledním místem odpočinku pro devadesát pět žen z pochodu smrti. Transport vyšel koncem ledna z koncentračního tábora Grünberg. Postupně se dostal do koncentračního tábora ve Svatavě u Sokolova. Odtud byly ženy 20. dubna vyhnány na další pochod, který skončil 4. května ve Volarech. Následující den téměř polovina žen pokračovala v pochodu směrem na Prachatice, kde u obce Cudrovice došlo k tragédii, při níž esesáci postříleli dvacet dva žen. Jejich ostatky převezli příslušníci wehrmachtu zpět do Volar a „uložili“ do společného hrobu na hnojišti u hospodářské usedlosti pod městským hřbitovem.

Cestu, kudy pochod smrti procházel, lemovaly stovky hrobů žen, které předtím vysílením a hladem zemřely anebo byly bez důvodu zastřeleny. Tak tomu bylo také na posledním úseku z Kvildy do Volar.

Když byly 5. května 1945 Volary osvobozeny americkou armádou, němečtí antifašisté upozornili velitele na nelidské pohřbení žen za usedlostí čp. 155. Důstojník vše prověřil a nařídil exhumaci všech společných hrobů (Kvilda – 19 žen, Polka – 13 žen, Volary – 22 žen). Exhumaci, ukládání mrtvých do rakví, svoz rakví do Volar a kopání hrobů na novém hřbitově ve Volarech museli pod dozorem amerických vojáků provádět Němci. To vše bylo zajištěno ve dnech 7. a 9. května 1945.

Pohřeb obětí se konal 11. května a muselo se ho zúčastnit všechno německé obyvatelstvo Volar včetně dětí. Před obřadem povinně prošli okolo otevřených rakví, aby viděli, co dokázali příslušníci SS udělat z lidí – mladých děvčat. Mši za umučené ženy sloužil kaplan americké armády Rabi Herman Rocker. Po obřadu byly rakve uloženy do několika společných hrobů. Každý byl opatřen dřevěným křížem se jménem pohřbené. Dokumentem z pohřbu je obraz, který namaloval jeden americký voják podle dobové fotografie. Ženy, které zemřely po 11. květnu 1945, již byly pohřbívány do samostatných hrobů

Až do 16. listopadu 1945 vzdorovala smrti sedmnáctiletá Polka Dora Ebe, Její smrtí se zdánlivě uzavřel seznam žen pohřbených na volarském hřbitově, obětí pochodu smrti. Ovšem skutečnost byla jiná. Náhodný houbař v srpnu 1946 v lese poblíž Volar nalezl částečné torzo lidského těla. Přivolaný lékař zjistil, že se jedná o kostru ženy a usoudil, že pravděpodobně náleží jedné z vězeňkyň, jejichž transport tudy v květnu 1945 procházel.

Tyto dvě poslední oběti na původním seznamu žen pohřbených ve Volarech chybí, a proto dochází k mylným informacím o počtu, který je v různých publikacích uváděn v rozmezí od devadesáti tří do devadesáti osmi.

Na volarském hřbitově je sice devadesát šest pomníčků, ovšem pod jedním je pohřben Grigorij Onopščenko, ruský dělník, který byl v roce 1944 poblíž obce Dobrá postřelen a svému zranění podlehl. Pohřben byl v nedalekém lese a při svozu obětí pochodu smrti jeho ostatky též převezeny do Volar.

Údržba hrobů tak, jak byly uspořádány v prvním poválečném roce, byla náročná na čas. Proto se odbojáři rozhodli, že místo společných hrobů bude utvořeno sedm pásů a dřevěné křížky nahradí plechové trojúhelníky se jménem pohřbené. Při této úpravě byl do průčelí hřbitova umístěn kříž z břízy s trnovou korunou – symbolem utrpení. Další větší úprava, kterou již financovalo město, byla provedena v roce 1956.

S největší úpravou tohoto pietního místa bylo započato na jaře v roce 1989. Do horní části hřbitova byl umístěn památník s nápisem: Je Vám lhostejné, Vy všichni, kteří jdete kolem? Pohleďte a vizte, má-li někdo takovou bolest, jaká byla způsobena mně. Plechové trojúhelníky nahradily vkusné kameninové pomníčky – na osmdesáti pěti jsou vytesána jména. Na deseti jména chybí. Je na nich vytesáno jen strohé Neznámá.

V současné době ovšem číslo deset neplatí. V roce 1995 byla na hřbitovní zeď umístěna vzpomínková deska se jménem Mirl Waksman. Tato žena zemřela u obce Polka a je pohřbena pod jedním z pomníčků, kde je vytesáno Neznámá. Další jméno se nám podařilo vypátrat až loni. Jedná se o paní Hochbergerovou, která byla zastřelena u Cudrovic. Její dcera Margot Wainblumová žije ve Francii a jako dítě byla též přímou účastnicí pochodu smrti, který přišel do Volar. Měla však větší štěstí než její maminka; za svůj život vděčí zdravotnickému personálu volyňské nemocnice. Po vyléčení žila nějaký čas ve Volyni v rodině doktora Tomsy a často jezdila do Volar na hrob svojí maminky. Podle vyprávění manželů Tomsových vždycky pokládala kytičku na všechny hroby, které byly označeny slůvkem Neznámá se slovy: „Vždyť v jednom z těch hrobečků přece leží moje milovaná maminka.“

Toto pietní místo navštěvovaly také lidické ženy, které měly družbu s Českým svazem žen ve Volarech.

V roce 1995 přijelo uctít památku svých spoluvězeňkyň dvacet čtyři přímých účastnic, přeživších ten nejhorší pochod, který mohli nacisté vymyslet (13 z Izraele, 2 z Kanady, 7 z USA, 1 ze Švédska a 1 z ČR).

My, volarští občané, na toto místo chodíme každý rok začátkem května. Na ženy, které jsou zde pohřbeny, nesmíme nikdy zapomenout.

Volarský hřbitov obětí pochodu smrti je snad jediný v Evropě, kde jsou jména obětí masového vraždění vyryta na jednotlivých náhrobcích.

Více se dočtete v knize „Přes Volary přešla smrt“ autorky paní Jaroslavy Krejsové.

Partneři